Anomaaliad Eesti Päevalehe RSS- voogudega.


Kes häkkis EPLO RSS’i? ja vastus RSS paljastab portaalide köögipoole. Nii lihtne see oligi või? Ja kommentaariks, et ka endal on testmise eesmärgil sarnaseid asju juhtnunud nii, et Eesti Päevalehe koodi kribajad või kes iganes selle segaduse tekitasid on samuti surelikud (ja eksklikud).

Advertisements

Webivahendid: Word Replacer.


Tahad mõnel lehel asendada kindlad sõnad teiste kindlate sõnadega ja siis seda lehte uuesti vaadata uues valguses, aga palun > Word Replacer.
Üsna levinud on taolised webilehed ja scriptid (enamasti javascriptid) mis lehe sisu võivad üsna tagurpidi pöörata, hea, et lehe autor seda ei näe :).

100 dollari laptopi kampaania esimesed käega katsutavad viljad.


Juba rohkem kui aasta on räägitud Kolmanda Maailma riikidele suunatud 100 $ väärtusega sülearvutite loomisest ja projekti arengutest.
Plaan on siis jagada arengumaade lastele odavaid, kõigest 100 dollarit maksvaid laptope, et ka need riigid juba varakult maast madalast arvutiseerida – tehnoloogia võidukäik viia ka kõige kaugematesse maailma soppidesse.
Üks laptop igale lapsele – OLPC (one laptop per child) kampaania masin on varustatud Red Hat operatsioonisüsteemiga, räägitakse ka Windowsi või MAC OSX kasutamise võimalikusest tulevikus kuid see hetkel veel ikkagi ebaselge.
Allpool ka üks väike videolõik jutuksolevast masinast.


Kasulikke linke:
One Laptop per Child

Meenutusi: Basic

Sellest on juba tükk aega möödas kui viimati sai Basicus mõningaid “harjutusi” kribatud, hulga vett on merre voolanud sellest ajast ja nüüd on viimane aeg uuesti asju meelde tuletama hakata.
Millest pihta hakata? Otsida mõni programmijupike Bascali kribamiseks ja kompileerimiseks > FirstBasic, FreeBASIC

BASIC on kõrgtaseme programmeerimiskeelte perekond.

Kuigi algselt oli BASIC mõeldud õpetusvahendiks, hakkas see 1960. aastatel levima reaalses programmeerimises ja on tänapäevani populaarne.

Nimetust “BASIC” tõlgendatakse infotehnoloogia traditsioonide kohaselt esitähelühendina: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (tähendab umbes ‘universaalne sümbol-instruktsioonide kood algajale). Tegemist on kunstlikult konstrueeritud väljendiga, mille esitähed annavad kokku ingliskeelse sõna basic ‘alg-, põhi-‘. Selle keele lõid 1963. aastal John George Kemeny ja Thomas Eugene Kurtz Dartmouthi Ülikoolist, lubamaks kasutada arvuteid ka inimestel, kes ei tegelenud teadusega. Tollal oli programeerimine seotud riistvaraga, tarkvara töötas vaid ühel arvutil ja tuli tihti ümber kirjutada, et töötaks teisel. See sobis siiski teadlastele ja eelkõige matemaatikutele. Alles mikroarvutite levikuga 1980. aastatel sai võimalikuks tarkvara arendamine.

via Vikipedia

Kasulikke linke:
BASIC
BASIC programming language
This is how to use BASIC
Quick Basic
Programming in (Q)BASIC